โครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันนี้เมื่อ 6 พฤษภาค

Read more

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

เมื่อวันที่ 29 เมษาย

Read more

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 23 เมษาย

Read more