ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบาโงสะโต

หมู่ที่ 4 บละแต ตำบลบาโงสะโต

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 0624956345

E-mail : bagosato_rangae@gmail.com

https://maps.app.goo.gl/4FuiR958n2YcTMuE7