ตรวจผลการลงทะเบียนของนักศึกษาประจำภาค้รียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

จัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ ศกร.ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more