นายอิมรอเฮ็ม กละ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร

นายอิมรอเฮ็ม กละ เป็นภูมิปัญญาด้านศาสนาและด้านการเกษตร เป็นวิทยากรอาชีพ ด้านการเกษตร ให้กับสกร.อำเภอระแงะ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตวิชาชีพชั้นเรียน ในสถาบันศึกษาปอเนาะ