ดำเนินการจัดทำสื่อ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ณ สกร.อำเภอระแงะ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางอารียา เจ๊ะโซะ ครู ดำเนินการจัดทำสื่อ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ณ สกร.อำเภอระแงะ