ติดต่อเรา

ศกร.ตำบลบางนาค

ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 094-4412171

E-mail : ksn.bangnak@gmail.com