“จัดเตรียมมุมส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งต้อนรับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ” #คณะครูศกร.ตำบลบางนาค

เมื่อวันที่ 20 มีนาค

Read more

ร่วมยินดีกับน้องคนเก่ง นางสาวมนัสวีย์ อับดุลฮามิ นักศึกษาศกร.ตำบลบางนาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8

. ซึ่งจัดขึ้นในระหว่

Read more

คณะครูศกร.ตำบลบางนาค เข้าร่วม#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการะบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วันที่ 24-25 มกราคม

Read more

คณะครูและตัวแทนนักศึกษา ศกร.ตำบลบางนาค ได้รับโอกาสเข้าช่วยงาน ด้านพิธีการ ในงานประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 22 มกราคม 256

Read more