“คณะครูพร้อมด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการการอ่าน และตัวแทนนักศึกษา ศกร.ตำบลบางนาค ” # กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบอกรัก ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

คณะครูและตัวแทนนักศึกษา ศกร.ตำบลบางนาค “โครงการวันรักการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more