ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลจวบ (ศกร.ตำบลจวบ)

หมู่ 1 ตำบลจวบ

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 073 544 177

มือถือ 094 905 0866

โทรสาร 073 544 177

E-mail : masayutee.la@office.nfe.go.th

Line ID : 073544177