**********************

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเ ภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ตำแหน่งครูอาสาฯร่วมกิจกรรมพบปะเสวนากาแฟยามเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง