โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ “ระดับจังหวัด”

*****************

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สอีด ครูอาสาฯปอเนาะ นำนักกีฬาฟุตบอลชาย สกร.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย นัดแรก ระหว่างทีมคีรีวารินกีบทีมเขาบูโด ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส