เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

————————————————————

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้ครูอาสาฯ ประจำศรช. ครูอาสาฯประจำตำบล และตัวแทนกรรมการ ศส.ปชต.ทั้ง 3 ตำบลในอำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต. ส่งเสริมพลเมืองดีวิถึประชาธิปไตย โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส ประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส