ตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียน 2/2566

*****************

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้องมอบหมายให้นายแวดาโอะ สามะ ตำแหน่งครูและนายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ตำแหน่งครูอาสาฯ ตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 ณ สถาบัน สกร.ภาคใต้ จ.สงขลา