ครู ศกร.ตำบลจวบ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง ได้มอบหมายให้นายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ครูอาสาฯ ศกร.ตำบลจวบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ตำบลดุซงญอ (ตลาดล่างบ้านดูซงญอ) ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส