ติดต่อเรา

ศกร.ตำบลบูกิต สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจาะไอร้อง

เลขที่ – บ้านสะเตียร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบูกิต

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 073 544177

โทรสาร 073 544 177

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th