โรคตับคั่งไขมัน

โรคตับคั่งไขมัน – ลัดคิวหมอ

โรคตับคั่งไขมัน

สาเหตุ

 • น้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุง
 • ไขมันสะสมอยู่ที่ตับ
 • โรคที่พบร่วม เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
 • การนอนกรนจนมีการหยุดหายใจขณะหลับ

ระยะการเกิด

 1. ไขมันก่อตัว ไม่ก่อให้เกิดผลใด
 2. ตับเริ่มอักเสบ ปล่อยเกิน 6 เดือน กลายเป็นตับอักเสบเรื้อรัง
 3. ตับอักเสบรุนแรง เกิดพังผืดในตับเซลล์ตับถูกทำลาย
 4. เซลล์ตับถูกทำลาย ตับแข็ง อาจกลายเป็นมะเร็งตับ

วิธีป้องกัน

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • เลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมัน
 • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ข้อมูลจาก

อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล