โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และและวิธีการฯ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11-12 มกราคม

Read more