เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เรื่อง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ สกร.อำเภอบาเจาะ (Bacho Learning Space : BLS

วันที่ 9 มกราคม 2567

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เรื่อง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ สกร.อำเภอบาเจาะ (Bacho Learning Space : BLS)

วันที่ 8 มกราคม 2567

Read more