ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศกร.ตำบล

วันที่ 19 มกราคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นางสาวยารียะ ยาเล็ง พร้อมด้วย นางรัตนา อาแว ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส