มุมเศรษฐกิจพอเพียง

            ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลบาเจาะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านเปาเบาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๗๐ พิกัด ๖.๕๑๖๕๕๕,๑๐๑.๖๖๐๗๑๐ ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลบาเจาะ มีการจัดพื้นที่สำหรับศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร