มุมส่งเสริมประชาธิปไตย

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กศน.ตำบลบาเจาะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านเปาเบาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๗๐ พิกัด ๖.๕๑๖๕๕๕,๑๐๑.๖๖๐๗๑๐ มีการจัดพื้นที่สำหรับทำการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตย ที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นสัดส่วน มีการ การนำเสนอป้ายที่สะอาด สวยงาม ทั้งภายนอกอาคารและ  ภายในอาคาร