บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสูไรยา สือนิ พร้อมด้วยบุคลากร นางกิตติมา ซำยา ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะ เพื่อเตรีมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนต่อไป ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส