ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส (สกร.จังหวัดนราธิวาส)

เลขที่ 32 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 073 512 536, 073 511 807

โทรสาร 073 513 005

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th