องค์กรนักศึกษา สกร.อำดภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร. อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ภายใต้โครงการเปิดโลกอาชีพสู่การเรียนรู้ของนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Line OA) ผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

บุคลสกร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more