ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้”

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส