มอบของรางวัลเพื่อสนับสนุนงานกาชาด 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู มอบของรางวัลเพื่อสนับสนุน เนื่องด้วยจังหวัดนราธิวาสร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส 2567 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานอำเภอ (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอสุคิริน