เข้าร่วมประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 3 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายอานัซ สาเด็ง ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ชั้น 3 อาคารดาราศาสตร์ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่