คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

✨👉🏻สกร.อำเภอสุคิริน ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อในคณะเกษตรศาสตร์ และขอขอบคุณอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ให้เกียรติมาประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

#วิชาเอกพืชศาสตร์

#วิชาเอกสัตวศาสตร์

#วิชาเอกประมง

สามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครเรียนได้ที่ https://admission.pnu.ac.th/ หรือกรอกใบสมัครได้ที่ สกร.อำเภอสุคิรินค่ะ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่