ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยนายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาปอเนาะฯ และบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เยี่ยมเยือนพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่