สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูดิวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ www.royalofce.th ระหว่างวันที่ ๖ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖