โครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สกร.อำเภอสุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ 2567

*****************************************

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมดำเนินการจัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สกร.อำเภอสุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศกร.ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนธัญธารวิทยาและโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง เป็นอย่างสูงที่ได้มาเป็นวิทยากรครั้งนี้