#สอบระหว่างภาค 2/2566

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลปะลุรู ดำเนินการสอบระหว่างภาค 2/2566 ให้กับนักศึกษา ณ ศกร.ตำบลปะลุรู