พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สกร.อำเภอสุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ 2567

*****************************************

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สกร.อำเภอสุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศกร.ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ หมีนหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญธารวิทยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานครังนี้