ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี


วันที่ 25 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจ้งระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนมกราคม​ 2567​ และติดตามการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศกร.ตำบลริโก๋อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส