ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการ ของชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ครูทีปรึกษา พร้อมด้วยแกนนำและสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการเพื่อร่วมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหัวกุญแจ ต้นแบบระดับเงิน รักษาทอง ปีที่ 1 ณ สนามมหาราชเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส