มอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับมอบหมายจาก นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส ให้มอบหมายบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก นำน้ำดื่มจำนวน 112 แพ็ค มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดับไฟป่าพรุ ณ บ้านกูแบอีแก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส