กิจกรรมปฐมนิเทศย่อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลมูโนะ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายโมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง ข้าราชการครู พร้อมบุคลากรครู ศกร.ตำบลมูโนะ และ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศย่อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมดังนี้

🍀1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานการศึกษาตลอดชีวิตและให้นักศึกษาสมัครสมาชิกห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถบริการยืมคืน หนังสือและการใช้บริการด้านต่างๆ

🍀2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาโดยให้นักศึกษานำเสนอโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคิด รู้จักทำและแก้ปัญหาเป็น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนายสุนทร มามุ คณะกรรมการศกร.ตำบลมูโนะได้มาพบปะกับนักศึกษา

ณ ศกร.ตำบลมูโนะ หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส