ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลมูโนะ (ศส.ปชต.ตำบลมูโนะ)

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางสาวมารียานี ยามาอาโง ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยนายมาหะมะเพาซี สาแลแม ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลมูโนะ ศส.ปชต.ตำบลมูโนะ) เพื่อขับเคลื่อนวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศกร.ตำบลมูโนะ หมู่ที่ 5 บ้านบูเก๊ะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส