18 มีนาคม วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

18 มีนาคม วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

สกร.อำเภอสไหงโก-ลก #ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

พบกับกิจกรรมมากมาย

👉🏻กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

👉🏻กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

👉🏻กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รับชมผ่าน Facebook Live

ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.