ร่วมงานศพนางสุข ย่างกุ้ง

ร่วมงานศพนางสุข ย่างกุ้ง

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมงานศพนางสุข ย่างกุ้ง มารดา นายมนัส ย่างกุ้ง อดีตลูกจ้างประจำ ณ วัดทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส