ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก (ชื่อเดิม กศน.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านออนไลน์

✍️สมัครได้ที่

☀️ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก (ห้องสมุดประชาชน)

☀️ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก

☀️ศกร.ตำบลปาเสมัส

☀️ศกร.ตำบลปูโยะ

☀️ศกร.ตำบลมูโนะ

กรณี นักศึกษาต้องการเทียบโอนผลการเรียน สามารถติดต่อห้องทะเบียนเท่านั้น