บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างตาดีกามัสยิดดารุลอามาน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ ร่วมบริจากเงินเพื่อสมทบทุนสร้างตาดีกามัสยิดดารุลอามาน โดยมี นายอาเล็ม บือราเฮ ประธานชุมชนผู้รับมอบ ณ ชุมชนศรีอามาน ตำบลสุไหงโก ลก อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส