คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชน เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 9 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ข้าราชการครู ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชน เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส