จัดการเรียนรู้ระดับ ม.ต้น ศกร.ตำบลปาเสมัส

วันที่ 24 มกราคม 2567นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช. ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ต้น ณ ศกร.ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส