พิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก / ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้มีประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในโครงการมีกิจกรรมดังต่อไป

1 กิจกรรมอาชีพ ศคส.ปันความสุขสนุกกับการเรียนรู้

2 กิจกรรมส่งสริมการอ่าน จะประกอบด้วย

– กิจกรรม D.I.Y เทียนเจลสร้างสรรค์

– กิจกรรม D.I.Y หนังสือทำมือ

– กิจกรรมการแสดงสำหรับนักศึกษา สกร. กิจกรรม สกร.ส่งความสุขให้น้อง

3 กิจกรรมการแสดงบนเวทีสำหรับเด็กเล็ก กิจกรรม ศคส.ปันความสุขสนุกกับการเรียนรู้

จัดโครงการดังกล่าว ณ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส