กิจกรรม สกร.ส่งความสุขให้น้อง

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีกิจกรรม สกร.ส่งความสุขให้น้อง ณ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส