เตรียมความพร้อมสถานที่จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวพีภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมจัดเตรียมความพร้อมสถานที่จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก