ร่วมแสดงความยินดี กับนายเอกวิทย์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ร่วมแสดงความยินดี กับนายเอกวิทย์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา