จัดการเรียนรู้ ระดับ ม.ต้น สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางซูไฮดา มามะ ครูอาสาฯปอเนาะร่วมจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรายวิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม