เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการตัดต่อและสร้างวิดีโอ สารสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการตัดต่อและสร้างวิดีโอ สารสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ ณ สกร.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส